63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

Podpisz części liścia wskazane na zdjęciu. Wyjaśnij, jaką funkcję pełni każda z nich.

Rozwiązanie: