4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Przeczytaj wypowiedzi Kasi i Tomka, a następnie wykonaj polecenia.

Rozwiązanie: