55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 74 75 76 77

Zaznacz zdania, które poprawnie opisują główne funkcje korzeni.

Rozwiązanie: