54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 66 67 68 69 70 71 72 74 75 76

Zaznacz rysunek, który przedstawia tkankę wzmacniającą. Uzasadnij swoją decyzję.

Rozwiązanie: