51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Uzupełnij schemat. Wpisz we właściwe miejsca odpowiednie nazwy tkanek.

Rozwiązanie: