50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Oceń prawdziwość stwierdzeń dotyczących znaczenia organizmów w przyrodzie i życiu człowieka. Wybierz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F, jeśli jest fałszywa.

Rozwiązanie: