49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

Rozwiąż krzyżówkę i wyjaśnij hasło.

Rozwiązanie: