4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

W niebieskich ramkach przedstawiono różne poziomy budowy wielokomórkowego organizmu zwierzęcego, a w zielonych – organizmu roślinnego.

Rozwiązanie: