35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Przejdź przez labirynt. Zebrane po drodze litery utworzą hasło. Wyjaśnij je.

Rozwiązanie: