32 33 34 35 36 37 38 39 41 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Dzieci z 5a oglądały pod mikroskopem komórki różnych organizmów.

Rozwiązanie: