5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj polecenia.

Rozwiązanie: