4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Wyjaśnij, dlaczego w preparacie nie powinno być pęcherzyków powietrza.

Rozwiązanie: