4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Przyjrzyj się zdjęciom, a następnie uzupełnij zdanie

Rozwiązanie: