4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Tomek obserwował pod mikroskopem preparat z krwi żaby.

Rozwiązanie: