6 7 8 11 13 14 16 18 20

Przyporządkuj za pomocą strzałek przyrządy do wyników pomiarów dokonanych za ich pomocą. Zwróć uwagę na ew ości pomiarów.

Rozwiązanie: