6 8 9 11 13 14 16 18

Przyporządkuj fotografie do podpisów, wpisując w okienka odpowiednie litery A-D.

Rozwiązanie: