45 47 48 49 50 51 52 53 54 56 58 59 60 61 62 63 65

Na rysunku a) przedstawiono samochód rozpędzający się, zaś na rysunku b) samochód hamujący. Przy opisach sił tarcia dopisz określenia podane w ramce.

Rozwiązanie: