40 42 43 45 47 48 49 50 52 53 54 55 56 58 59 60 61 62

Na rysunku zaznaczono kolorem czerwonym działające siły (siły akcji). Dorysuj innym kolorem wektory sił reakcji, oznaczając je odpowiednio symbolami F_1, F_2, F_3. Podpisz je podobnie jak opisano narysowane wektory sił.

Rozwiązanie: