25 26 27 28 29 30 31 34 35 38 39 40 42 43 45 47

Każdy z rysunków przedstawia kolejne położenia samochodu co 1 s.

Rozwiązanie: