18 20 22 23 25 26 27 28 30 31 34 35 36 38 39 40

Rysunek przedstawia w skali 1:1 drogę, którą przebył żuk z prędkością $3 \frac {cm}s$ Podziel tę drogę na odcinki, które żuk przebywał w ciągu 1 s.

Rozwiązanie: