16 18 20 22 23 25 26 28 29 30 31 34 35 36 38

Mrówka idzie po nitce z prędkością $2 \frac{cm}s$. Zaznacz czerwoną kropką na rysunku jej położenie po 1 s, 2 s itd. Rysunek sporządź w skali 1 : 1.

Rozwiązanie: