14 16 18 20 22 23 26 27 28 29 30 31 34 35 36

Na rysunku obok widzimy piechura w chwili, gdy mijał linię startu, oraz tę samą osobę 1 s, 2 s i 3 s później. Sporządź wykres zależności drogi od czasu opisują­cy ruch piechura: zaznacz kropkami jego położenie w chwilach przedstawionych na rysunku, a następnie połącz kropki linią.

Rozwiązanie: