11 13 14 16 18 20 23 25 26 27 28 29 30 31

Na rysunku przedstawiono, jak poruszały się ciała A i B. Zmierz linijką odpowiednie odcinki torów i napisz przy nich wyniki swoich pomiarów. Zapisz w tabeli, jaką drogę przebyło każde z ciał i w jakiej odległości (w linii prostej) od miejsca początku ruchu się znalazło . Pamiętaj o jednostkach.

Rozwiązanie: