9 11 13 14 16 18 22 23 25 26 27 28 29 30 31

Na spadającą piłkę działają dwie siły: siła przyciągania ziemskiego oraz opór powietrza. Na rysunku zaznaczono wektory tych sił. Na podstawie tych informacji wykonaj polecenia 1-4.

Rozwiązanie: