115 116 118 119 120 122 123 124
>

Które z wymienionych ciał w kształcie sześcianu ma największą masę?

Rozwiązanie: