108 109 111 112 113 115 116 118 120 122 123 124 125

Aby wyznaczyć siłę wyporu działającą na ciało, możemy zawiesić ciało na siłomierzu i porównać dwa wskazania przyrządu: gdy ciało wisi w powietrzu i gdy jest zanurzone w wodzie. Oblicz siłę wyporu na podstawie zdjęć z doświadczenia.

Rozwiązanie: