98 99 100 101 102 103 104 105 107 109 111 112 113 115 116 118 119

Rysunek przedstawia siatkę prostopadłościanu w skali 1 : 1. Na każdej ze ścian zapisz jej powierzchnię oraz ciśnienie, jakie wywierałby prostopadłościan, gdyby został postawiony na tej ścianie . Przyjmij, że ciężar bryły to 0,3 N.

Rozwiązanie: