94 95 96 98 99 100 101 102 103 104 107 108 109 111 112 113 115 116

Marysia chciała wyznaczyć gęstość drewna, z którego wykonano klocek w kształcie walca. Najpierw zważyła go na wadze laboratoryjnej. Następnie za pomocą linijki zmierzyła jego wysokość. Wyniki tych pomiarów możesz odczytać ze zdjęć. Później trzykrotnie zmierzyła średnicę, starając się przyłożyć linijkę do podstawy walca wzdłuż jego średnicy. Otrzymała wyniki: 2,8 cm, 2,6 cm, 2,8 cm.

Rozwiązanie: