93 94 95 96 98 99 100 101 102 103 105 107 108 109 111 112 113 115

W tabeli przedstawiono wyniki pomiarów prostopadłościennego kawałka metalu. Oblicz i wpisz w odpowiednie miejsca średnie wyniki pomiarów, a następnie oblicz gęstość tego metalu.

Rozwiązanie: