86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 98 99 100 101 102 103 105 106 107 108

Poniższy rysunek przedstawia dwa połączone ze sobą neurony.

Rozwiązanie: