84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 96 97 98 99 100 101 102 103 105 106

Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń dotyczących snu. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.

Rozwiązanie: