77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Wspólne oddziaływanie układu nerwowego i układu hormonalnego na organizm człowieka nosi nazwę regulacji nerwowo-hormonalnej. Oba układy współpracują ze sobą w utrzyma-niu homeostazy, jednak ich działanie się różni. Poniżej podano informacje (A-H) dotyczące działania obu układów.

Rozwiązanie: