75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

Na schemacie przedstawiono dwa powody nieprawidłowej pracy gruczołu dokrewnego.

Rozwiązanie: