4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19

Badanie właściwości błony półprzepuszczalnej

Rozwiązanie: