61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

Przyporządkuj podanym przykładom chorób układu oddechowego (A-D) czynniki, które je powodują (1-3). Uwaga: Czynniki mogą się powtarzać.

Rozwiązanie: