60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Podczas studiów Zbyszek zaczął trenować biegi. Z czasem ćwiczył coraz intensywniej, brał udział w biegach ulicznych, a w końcu – w amatorskich biegach maratońskich . Wykres przedstawia stopniową zmianę liczby mitochondriów we włóknach mięśniowych Zbyszka przez kilka lat od rozpoczęcia treningów.

Rozwiązanie: