57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

Określ, który rysunek przedstawia wentylację płuc, a który – wymianę gazową. Wpisz numery rysunków – I lub II – w odpowiednich miejscach.

Rozwiązanie: