54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń dotyczących miażdżycy. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.

Rozwiązanie: