40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

Schemat obrazuje kierunek przepływu krwi w krwiobiegach. Litery A, Bi C oznaczają różne typy naczyń krwionośnych. Wstaw litery A-C w odpowiednie miejsca na schemacie.

Rozwiązanie: