38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Schemat przedstawia różne rodzaje elementów morfotycznych krw

Rozwiązanie: