34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Próchnica zębów objawia się stopniowym odwapnianiem i rozpadem tkanki budującej ząb.

Rozwiązanie: