33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Porównaj zapotrzebowanie organizmu na energię ze względu na wymienione kryteria. W staw znak,,

Rozwiązanie: