<
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Podaj nazwy czynności życiowych zimorodka przedstawionych na fotografiach.

Rozwiązanie: