25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

,,Błonnik pokarmowy to chemicznie niejednorodne składniki pochodzące z roślin spożywanych przez człowieka, a także węglowodany, które nie ulegają trawieniu i wchłanianiu w je-licie cienkim, natomiast ulegają pełnej lub częściowej fermentacji w jelicie grubym. Przepro-wadzone do tej pory badania sugerują, że wzrost spożycia błonnika, oprócz poznanych korzyści fizjologicznych może zmniejszać ryzyko wystąpienia chorób cywilizacyjnych. [ … ] Głównym źródłem błonnika pokarmowego w diecie są jego składniki, występujące w pro-duktach roślinnych. [ … ] Spośród produktów zbożowych najlepszymi jego źródłami są przede wszystkim: pieczywo żytnie razowe, pieczywo mieszane z dodatkiem ziaren oraz różnego rodzaju płatki. Znaczne ilości błonnika znajdują się także w orzechach i suszonych owocach:'

Rozwiązanie: