21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Osteoporoza jest chorobą polegającą na stopniowym zmniejszaniu się zawartości składników mineralnych w kościach. Stanowi jedną z głównych przyczyn złamań, szczególnie u osób starszych. Czynnikami zwiększającymi ryzyko wystąpienia tej choroby są między innymi: dieta z małą ilością wapnia, płeć żeńska, palenie papierosów, podeszły wiek, uwarunkowania genetyczne, nadużywanie alkoholu.

Rozwiązanie: