17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Kości szkieletu składają się z tkanki kostnej zbitej oraz tkanki kostnej gąbczastej. Poniżej przedstawiono niektóre cechy tych tkanek.

Rozwiązanie: