15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Połączenia między kośćmi różnią się stopniem ruchomości tworzących je kości. Wyróżnia się dwa rodzaje połączeń kości: połączenia ścisłe i stawy.

Rozwiązanie: