12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Określ, które kości należą do mózgoczaszki, a które – do trzewioczaszki. Wpisz ich nazwy w odpowiednie komórki tabeli.

Rozwiązanie: