8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.

Rozwiązanie: