4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25

Na grządce zasiano groch. Po trzy nasiona umieszczano w glebie w odległości 20 cm, na różnych głębokościach. Zwykle groch sieje się na głębokości 2-3 cm i tak posiano pierwszą grupę, która stanowiła próbę kontrolną. Każda kolejna grupa badawcza została posiana kilka centymetrów głębiej. Tabela przedstawia wyniki doświadczenia.

Rozwiązanie: